Loading...
  NGÔI NHÀ THẢO MỘC - SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN

  Mộc Nhiên

  NGÔI NHÀ THẢO MỘC - SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN

  Chính Sách & Quy định chung

  Khoedeptuthiennhien.top là website bán hàng trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, quà tặng.

  Khách hàng tham gia giao dịch trên Khoedeptuthiennhien.top là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm trên Khoedeptuthiennhien.top; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

  Sản phẩm giao dịch trên Khoedeptuthiennhien.top bao gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, quà tặng (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

  Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên Khoedeptuthiennhien.top phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Khoedeptuthiennhien.top chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm cung cấp trên Khoedeptuthiennhien.top.

  Bằng việc tham gia giao dịch trên Khoedeptuthiennhien.top, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.khoedeptuthiennhien.top (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.