Loading...
  NGÔI NHÀ THẢO MỘC - SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN

  Mộc Nhiên

  NGÔI NHÀ THẢO MỘC - SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN

  Thỏa Thuận Người Dùng

  Thỏa Thuận Người Dùng

  Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi đặt mua bất cứ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi. Xin quý khách hiểu rằng khi quý khách đã đặt mua sản phẩm của chúng tôi, quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Quý khách nên in bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này để tham khảo thêm.

  Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng
  1.1. Tổng quan

  Chào mừng bạn đến với thỏa thuận người dùng của website. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại khoedeptuthiennhien.top. Trước khi giao dịch hoặc đăng ký trở thành thành viên tại website  bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này, các điều khoản trong Điều khoản & Điều kiện và Chính sách riêng tư của chúng tôi.

  Khi đã giao dịch hoặc truy cập thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

  Khi quý khách đăng ký nhận những emails thông tin (như là bản tin, thông tin về khuyến mãi, v..v...). Quý khách có thể hủy đăng ký nhận những email thông tin vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách.

  1.2. Thay đổi nội dung
  khoedeptuthiennhien.top có thể sửa đổi nội dung bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website:  khoedeptuthiennhien.top trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).
  Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt truy cập hoặc giao dịch, hoặc gửi văn bản phản đối đến khoedeptuthiennhien.top trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái khoedeptuthiennhien.top gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.


  Điều 2: khoedeptuthiennhien.top là website bán hàng
  2.1 Giao dịch

  khoedeptuthiennhien.top là website cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thiên nhiên. Khi người mua thực hiện việc giao dịch (đặt hàng thông qua công cụ đặt hàng online) thì mặc định là người mua đã đồng ý với các thông tin về giá, thông tin về sản phẩm, các điều kiện về thanh toán, giao hàng. Website sẽ tự động xác nhận đơn hàng và gửi cho người mua các thông tin về đơn hàng vừa đặt thông qua email. Xác nhận này có giá trị chứng minh giao dịch đang thực hiện. Bạn có trách nhiệm hoàn thành tất cả các giao dịch mà bạn tham gia  nếu giao dịch đó không trái với luật pháp và với thỏa thuận này.

  2.2 Cách hình thành hợp đồng

  Khi đặt hàng, quý khách phải theo hướng dẫn trên trang Web về cách đặt hàng và đưa ra thay đổi cho những đơn hàng kế tiếp trước khi gửi tới trang Web.

  Bất kể giá cả nào mà quý khách đã thấy hoặc nghe trước đây, một khi quý khách đã chọn sản phẩm và đặt hàng, quý khách sẽ được thông báo trên trang Web những chi phí phải trả, bao gồm thuế giá trị hàng hóa và dịch vụ nếu có, và phí giao hàng. Trừ khi có quy định khác trên trang Web, mọi chi phí sẽ được trả bằng tiền tệ có hiệu lực ở Việt Nam. 

  2.3 Hủy giao dịch

  - Chúng tôi sẽ tự hủy bỏ hợp đồng nếu như sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mà quý khách đã trả. Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền nhận từ quý khách qua hình thức mà quý khách đã sử dụng để trả tiền cho đơn hàng. 

  - Giao dịch có thể bị hủy khi có sự thống nhất giữa bên bán và bên mua.

  - Giao dịch có thể bị hủy khi bên mua không thực hiện thanh toán như đã thỏa thuận.

  - Hủy đơn hàng bởi khách hàng (cho Sản Phẩm không bị lỗi) nếu quý khách muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng ở số điện thoại 0907773628. Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được và các sản phẩm phải được trả lại cửa hàng theo Quy định đổi trả hàng hóa.

  2.4  Đối tượng hạn chế truy cập & thực hiện giao dịch
  Chúng tôi không thực hiện giao dịch bán hàng và không khuyến khích truy cập  với những thành viên chưa đủ 16 tuổi hoặc những người không đủ năng lực hành vi dân sự. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với giao dịch phát sinh từ các đối tượng trên.

  2.5 Quản lý thông tin
  Các thông tin cá nhân về khách hàng trên website này là thông tin quan trọng và luôn được giữ bí mật, chúng tôi không cho phép sử dụng thông tin khách hàng vào bất cứ mục đích nào khác.

  Điều 3: Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ
  Quy định Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm được đăng bán trên website của chúng tôi không vi phạm bản quyền, thương hiệu hay những quyền hợp pháp khác của một hoặc nhiều bên thứ ba.

  Điều 4: Tuân thủ pháp luật
  Chỉ riêng bạn chứ không phải khoedeptuthiennhien.top chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của bạn tại khoedeptuthiennhien.top. Bạn phải chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.

  Điều 5: Miễn trừ trách nhiệm

  Các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi (Điều khoản về Bất Khả Kháng)

  5. 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những trường hợp Bất Khả Kháng.

  5.2. Hoặc là quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các “Trường hợp Bất Khả Kháng” kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).

  Điều 6: Phân xử
  Bất kỳ sự tranh tụng hay khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này đều được thận trọng giải quyết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đi đến thống nhất cuối cùng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa.